İLK TÜRK ASKERİ HAVA ŞEHİTLERİ, FETHİ VE SADIK BEY

0
241

27 Şubat 1914 tarihinde Yüzbaşı Fethi Bey ile rasıtı Yüzbaşı Sadık Bey’ler, “Muavenet-i Milliye” isimli Bleriot tipi uçakla Şam’dan Kudüs yönüne havalanır. Taberiye Gölü’nün güneydoğusuna düşen Şamriye’nin bir km. doğusuna, “Küfrüharib” kayalığında uçak düşer ve Yüzbaşı Fethi Bey ile rasıtı Yüzbaşı Sadık Bey’ler yolculuğu tamamlayamadan şehit düşerler

Tayyarenin düşüşü bir çoban tarafından görülmüştür. Şehit düştükleri kayalık deniz seviyesinden 212 metre daha alçakta yer alan bir bölgedir

Kazayla ilgili farklı yorumlar yapılır. Kazaya, gölde oluşan buharın neden olduğunu iddia edenler olmuştur. Türbülans ile bölgede oluşan aşırı hava akımı da, kazanın nedeni olarak yorumlanır. Diğer bir yorum ise; Türk Havacılığını düzenlemesi için anlaşma yapılan 5 Mayıs 1914 tarihinden itibaren savaşa kadar Osmanlı havacılığının ıslahı için
Türkiye’de bulunan Fransız Hava Pilot Binbaşı De Mazeyraç De Goys’a aittir. De Goys’a göre; uçağın düşmesine bazı askı tellerinin kopması neden olmuştur. Fethi Bey’in makinisti Tğm. Cemal Bey’e göre ise; kazaya kuyruk ve baş tarafında bulunan benzin depolarının uçağın dengesini bozması neden olmuştur. Kazaya Şam halkı tarafından Kuneytra’ya atılmak üzere verilen bir mektubun atılması için Fethi Bey’in alçalması ve bunun neticesi olarak Taberiye Gölü’ndeki hava akımının uçağı kontrolden çıkarması olduğu görüşü de savunulur

Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Yıllarında Bir Kararlılık Gösterisi: ‘Kıtalararası Osmanlı Hava Seferi’

Osman YALÇIN

Yrd. Doç. Dr. Hv. Öğ. Yb., Hava Harp Okulu Askeri ve Sosyal Bil. Böl. Başkanlığı,

Avatar

Leave a reply