II. ABDÜLHAMİD DEVRİNDE “MAAŞ YERİNE GEMİ ENKAZI”

0
243

Hazin ve garip bir hatıradır. Maaşların muntazam çıkmadığı II. Abdülhamid devrinde Bahriye Nazırı Hasan Paşa bahriyelilere bir müddet her ay bir lûtf ı mahsus olarak maaş yerine gemi enkazı dağıtmıştır. Şöyle ki, 2500 tonluk meşhur üç ambarlı Mahmudîye gemisi ile Ruslar’ın Sinop baskınından kaçıp kurtulan Tâif ismindeki ilk nakliye vapurumuz bozulmuş, Hasan Paşa bu iki geminin enkazının maaşlara mahsuben bahriye zabitanına dağıtılması iradesini almıştı. 0 zamanlar “Süret” denilen maaş bordroları hazırlanır, fakat para hizalarına meselâ “Tâif’den’ 500 okka enkaz verile” diye yazılırdı. Bu buyurulduyu alan, doğru müteahhide koşar, enkazı hemen nakde tahvil ederdi.

ÇANKIRILI HACIŞEYHOĞLU AHMED KEMAL, GÖRÜP İŞİTTİKLERİM, HAYAT TARİH MECMUASI, SAYI 3, NİSAN 1966, S. 35

Avatar

Leave a reply