Hakan Şu’nun Tılsımlı Şehri

0
244

“Hakan Şu, Çin’e doğru gitmiş ve Zülkarneyn de ardına düşmüş. Uygur ülkesi yakınlarında ona yaklaştığında Hakan onun üzerine bir öncü müfreze yollamış. Zülkarneyn de buna karşılık bir müfreze göndermiş. Gece boyunca savaşmışlar. Bu savaş bugün Altun Han diye bilinene Altun Kan dağının yakınında olmuştur. Yenilgi Zülkarneyn’in askerlerinin yakasına yapışınca Zülkarneyn Hakan Şu ile barışmış, Uygur ülkesine şehirler kurmuş. Bir süre orada kalmış.

Hakan Şu, Balasagun’a dönünce kendi adıyla anılacak şehri kurdu. Şehrin duvarlarına bir tılsım koydu. Bugün leylekler bile bu şehre kadar gelirler ancak tılsımın etkisiyle şehre giremezler, ötesine geçemezler. Demek ki bu tılsım onun zamanından bizim zamanımıza kadar bozulmamıştır.”

Kaşgarlı Mahmud

Divanü Lugati’t Türk

Avatar

Leave a reply