Dini Terimlerin Türkçe Karşılıkları

0
245

Günümüzde “Tanrı mı Allah mı” tartışması halen çözülebilmiş değildir, bunun sebeplerinden birisi de Türk milletinin inanç ile birlikte kültür ve doğmaları da kabul etmesidir.
Bu sorunun çözümü için geri kalan her şeyde olduğu gibi yine atalarımızın düşüncelerini araştırmak gereklidir ve yeterlidir.

İlk olarak “Tanrı” sözcüğünün tarihçesi ve anlamı üzerine değinmek gerek.
“Tanrı” sözcüğü Türkçedir ve kökeni “Teñri”dir, “Ulu yaratan, erk sahibi” anlamına gelir. İkinci anlamı kullanılarak bazen Türk kağanlarına da sıfat olarak eklenmiştir. Türklerin bilinen en eski tarihinden itibaren Teñri’ye taptıklarını biliyoruz, Türk kaya resimlerinde sembolik olarak karşımıza bu sözcük çıkıyor yani köklü bir sözcük ancak Türkler Tanrı’yı sadece “Tanrı” sözcüğü ile betimlememişler, ‘İdi, Kuday, Bayat, Ugan’ gibi sözcüklerle de Türkçe’nin zenginliğini göstermişler.

Peki atalarımız Müslüman olduktan sonra Allah mı demişler yoksa Teñri sözcüğünü mü kullanmışlar, bilinen en eski Türkçe Kur’an çevirilerinden örneklerle gösterelim;

İḍimiz-ā nelük bitidiñ biziñ üze toḳuşmaḳnı, nelük kiḍitmez sen bizni yaḳın rūzgārḳa tegi? 4:77 (KKvAM 89: Rabbimiz! Savaşı bize niçin yazdın! Bizi yakın bir süreye kadar ertelesen (daha bir müddet savaşı farz kılmasan) olmaz mıydı?) / Rylands Nüshası

Urdı Tañrı bir meâel, bir kul alınmış, erkedmes umas nerse üze. 16:75 (KKVAM 274: Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen başkasının malı olmuş bir köle … ile misal verir.) / Rylands Nüshası

näk bilür mü sen ayar adaş. (KKVAM 309: Onun bir adaşı (benzeri) olduğunu biliyor musun? (Asla benzeri yoktur). / Rylands Nüshası

Sorarlar saña taġlardın, ayġıl: eskegey anı meni İḍim, eskemek 20:105 (KKvAM 318: (Resulüm!) sana dağlar hakkında sorarlar. De ki: Rabbim onları ufalayıp savuracak.) / Rylands Nüshası

Törütkenimiz bir Ugan İḍi atı birlé bagırsaḳ kamug tınlıglarḳa rûzî berigli kamug mu’minlerni yarlıkagan (Fatiha Suresi’nin başında yer alan besmele)

Arapça “Allah” kelimesi, Ugan, “muktedir, esma-i hüsna’dan el-kadir” (Ünlü 1912: 780) ve İḍi “Allah, Tanrı” (Ünlü 1912: 340) kelimeleriyle tercüme edilmiştir. “Rahman” kelimesi rûzî berigli “nimet, rızk veren” (Ünlü 1912: 616) şeklinde açıklanmıştır. “Rahim” kelimesinin Türkçeye tercümesi yarlıkagan “bağışlayan, merhametli, esmai hüsna’dan er-Rahim” (Ünlü 1912: 855) şeklindedir.

Başlar miz törütgén éktülégén ulug İḍi atı birlé, rûzi birgén kamug tépréniglilerge, angar kirtgünmişni yarlıkadaçı (Bakara Suresi’nin başında yer alan besmele)
Başladım Tangrı atı birle üküş rahmetlig ulaşu yarlıkagan (Bakara Suresi’nin başında yer alan besmele) / Rylands Nüshası (Nisa ve İbrahim surelerinde tercümenin sonuna ol kelimesi eklenmiştir)

Kaf ve Zariyat surelerindeki besmele çevirileri diğer çevirilerden farklıdır: Tangrı atı birle rûzî bergen yarlıkaglı (Ata 2004: 140). Tangrı atı birle rûzî bergen yarlıkagan (Ata 2004: 143).

Sâd Suresi’nin çevirisi ise “Başladım Tangrı atı birle ulug bahşişlıg ulaşu yarlıkagan” (Ata 2004: 98) şeklindedir. Burada “rahman” kelimesi, diğer tercümelerden farklı olarak ulug bahşişlıg yani, “çok rahmet eden” (Ata 2004: 248) olarak açıklanmıştır.

Meryem Suresi’nin başındaki besmele, Başladım ol İḍi atı birle şeklinde tercüme edilmiştir (Usta 2011: 71)

Taha Suresi’nin başındaki besmele “Ol İḍi atı birle kim andın özge iḍi yok. Bagırsak kim kullarıga rûzî berür, bagışlaguçı kim ölüglering yazukın [yarlıkar]” şeklinde açıklamalı olarak verilmiştir (Usta 2011: 86).
“Allah” kelimesi, İḍi kim andın özge iḍi yok tercümesiyle verilmiştir. “Rahman”, kullarına nimet verdiği için bagırsak yani “şefkatli, çok merhametli” olarak açıklanırken, “rahim” ise bagışlaguçı kelimesi ile karşılanmıştır.

Aynı eserde Enbiya Suresi’nin başındaki besmele çevirisi şöyledir: “Ol İḍi atı birle kim kamug hâcetlerni revâ kıldı. Bagışlaguçı turur kim kamug ma ‘siyetdin küzedür. Bagırsak turur kim kamug türlüg tâ’at kılguga Tevfik berür” (Usta 2011: 111).

Kaynak:
KUR’AN-I KERİM’İN TÜRKÇE TERCÜMELERİNDE BESMELE – Arzu ÇİFTOĞLU ÇABUK
RYLANDS NÜSHASI SATIRARASI TÜRKÇE KUR’AN TERCÜMESİ’NDE HAPAX – Aysu ATA (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi 19, 1 (2012) 1-12)

Avatar

Leave a reply