Di̇l ve Tari̇h-Coğrafya Fakültesi̇ni̇n kuruluş hazırlıkları üzeri̇ne – Prof. Dr. Âfet İnan

0
512

Cumhuriyet devrimizin Ankara Üniversitesi, bugün sekiz Fakülte halinde çalışmaktadır. Bunlardan Hukuk Fakültesi Ankara’da ilk kurulan Yüksek Öğretim müessesesi olmakla beraber ( 5 . I X . 1925) asıl fakülte ünvanını 1940 yılında almıştır.

Bu itibarla Fakülteleri kanun numaralarına göre bir sıralamaya tabî tutarsak, Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Ankara Üniversitesinin ilk Fakültesi olduğu görülür. Büyük Millet Meclisinde, kurulması kararlaştırılan Ankara DilTarih – Coğrafya Fakültesi, 14 Haziran 1935 de 2795 numaralı kanun ile resmî hüviyetini almıştır.

B. Millet Meclisine verilen kanunun mucip sebepleri Maarif ve bütçe encümenlerinin tezkereleri ile teklif edilen değişiklikler ve
kanun metni Fakültemizin kuruluş tarihinin ilk vesikalardır (Ekler s- 145 —I 5°)

14 Haziran 1935 cuma günü B. M . Meclisinde, bu kanun müzakere edilirken Maarif Vekili Saffet Arıkan diyor ki: “Atatürk’ün yüksek dehâsından doğan ve kendi kutlu eliyle yaratılan tarih ve dil hareketi; bunlara bağlı olan arkeoloji ve coğrafya bilgileri için Ankara’da bir Fakülte açılacaktır”.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: DlL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİNİN KURULUŞ HAZIRLIKLARI ÜZERİNE

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku