CENGİZ DAĞCI’NIN ROMANLARINDA TATARLIK VE TÜRKLÜK KİMLİĞİNE MENSUPLUK ALGISI

0
162

Yrd. Doç. Dr. Sebine ABİD

Artvin Çoruh Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

XX.yüzyıl Kırım Tatar edebiyatının ünlü roman yazarı Cengiz Dağcıdır. İsmail Gaspıralı’dan sonra Kırım Türklüğünün güçlü savunucusu ünlü yazar Cengiz Dağcı’dır. Eserlerinde çoğunlukla Kırım Türklüğü için yaptığı mücadeleleri kaleme almıştır. Cengiz Dağcı içinde büyük milliyetçilik duygusu olan memleket hasretlisi bir yazardır. Ömrü boyunca yurdundan uzaklarda yaşamışlığın vermiş olduğu hasretlik duygusuyla hep romanlarında konu olarak hangi kimliğe mensup olduğunu ve nereye ait olduğunu ele almıştır. Yurtsuzluk ve yurdundan ayrı düşme yazarı hayatı boyunca derinden etkileyerek onu yazmaya teşvik etmiştir. Kırım’a olan hasret ve özlemini hemen her romanında dile getirmiştir. Yurdunu unutmayan yazar, kendi öz kimliğine, kültürüne yabancılaşmamış, dilini, toprağını ve kendi öz kimliğini oluşturan değerlere sahip çıkmıştır. Cengiz Dağcı Tatarlık ve Türklük kavramlarını hafızasında bütünleştirerek mensup olduğu etniğin Tatar ve mensup olduğu soyun Türk olduğu görüşünü savunmuştur. Bu çalışmada, Cengiz Dağcı’nın hem Tatarlık ve hem Türklük kimliğine mensupluğun bilincine varmış olduğunu ve bilincindeki bu düşüncelerinin romanlarında kahramanları tarafından nasıl dile getirildiği gösterilecektir.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: CENGİZ DAĞCI’NIN ROMANLARINDA TATARLIK VE TÜRKLÜK KİMLİĞİNEMENSUPLUK ALGISI

Avatar

Leave a reply