BİN YIL ÖNCE TÜRKLER KADIN GÜZELLİĞİNİ NASIL ANLATIYORDU ?

0
340

Kaşgarlı Mahmud Divanu Lugati’t Türk’te kadınlara verilen “özük” unvanından söz ederken:

‘ruhu altın gibi temiz olan kadın’ın “altun özük”,

‘vücudu inci gibi pürüzsüz kadın’ın da “ertini özük” diye tanımlandığını belirtiyor.

Divanu Lugati’t Türk’te yer alan bir atasözü kadının giysisinin renginin onun ruh durumunu gösterdiğini bildirmektedir. Kızıl sözünün açıklandığı bölümde Kaşgarlı Mahmud örnek olarak:

“Kılnu bilse kızıl keder, yaranu bilse yaşıl keder.”

‘Kendini sevdirmeyi bilse kırmızı giyer, yaranmayı bilse yeşil giyer’ diye bu atasözünü anlamlandıran Kaşgarlı Mahmud, mutlu olmak için iyi geçinmesi öğütlenen kadınlara söylenen atasözünü şöyle açıklıyor:

“Kadın kocasıyla iyi geçinmek isterse kırmızı ipekli elbise; kocasına nazlanmak isterse de yeşil ipekli elbise giysin”

Avatar

Leave a reply