BAKSA (BAKSI) KAZAK BOYLARININ ATALARINA SESLENİYOR…

0
164

Uvak (boyu) atası Er Kökçe,
Kahramanlığının belgisi:
Okluğuna yüzbin dişi,
Tüfeğine bin kişi gelmiş.;
Sarıbay, Sarış, Ötevli,
Üçyüzseksen at yarışa sokmuş
Körpebay.
Argın (boyu) atası Kara-Koja,
Hanlar içinde Ablay,
Halk içinde Kazıbek,
Yalın ayak aziz Divane Burku …
Törtavul (boyunda) Tor’ aygır,
Turdu Bek dayı,
Öz dayı-atam,
Cagalbaylı Tongkat,

TÜRKLÜK VE ŞAMANLIK, WILHELM RADLOFF, ÖRGÜN YAYINEVi,

1. BASKI – MART 2008, S. 97-98

Avatar

Leave a reply