AYDINOĞULLARI BEYLİĞİ’NİN MENŞEİ VE KURULUŞU

0
507

Aydınoğulları Beyliğinin kuruluş tarihi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Mükrimin Halil Yinanç, Düstürnâme-i Enveri adlı eserin tahlilini yaparken ikinci fasılda yer alan beyliğin kuruluş tarihi ile ilgili Hicri 717 tarihini müstensihin hatası olduğunu aslında bu tarihin Hicrî 707 tarihinin olması gerektiğini belirtmiştir. Umur Bey’in doğumu tarihi olarak Düstürnâme’nin 18. sayfasında Hicrî 709 yılı verilmiştir. M. H. Yinanç bu tarihin Umur
Bey’in babası Mehmed Bey’in gaza yaptığı döneme denk geleceğini belirtmiştir. Düstürnâme’de bu tür kronolojik hatalara sıkça rastlanmaktadır. Paul Lemerle ve Irène Mélikoff Sayar ise 16.03.1317 tarihini (Hicrî) Aydınoğlu Mehmed Bey’in emir olduğu ve beyliği kurduğu tarih olarak kabul etmişlerdir.

Eflâki’nin eserinde beyliğin kuruluş sürecine ilişkin bilgiler bulunmaktadır. “Çelebi hazretleri (Arif Çelebi) ilk defa Birgi şehrine geldiği vakit, Aydınoğlu Mübarezeddin Mehmed Bey henüz o vilayet ve civarını zapt etmemişti. Yanında birkaç süvari ve hizmetçi vardı. Mehmed Bey, Alişiroğlu’nun subaşılarından biri idi. Bir gece kalkıp çelebinin
ziyaretine geldi. Baş koyup yalvardı, gayb aleminden devlet ve yardım istedi. Çelebi Hazretleri elindeki çomağını ona verip:

“Kim sana karşı koyarsa ve senden kaçarsa bu çomakla onun başını yar ve bil ki, bu günden sonra bu vilayet ve Hüdavedigâr vilayetlerinden bir çoğu senin eline geçecek ve bir çok fetihler sana, senin çocuklarına ve ahfadına müyesser ve senin emirliğin de hepsine hâkim olacaktır”

buyurdu. Mehmed Bey çomağı alıp başına koydu.”

AYDINOĞULLARI BEYLİĞİ-BİZANS DEVLETİ İLİŞKİLERİ (1308-1390), TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH(ORTAÇAĞ TARİHİ) ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ, MURAT KEÇİŞ, S. 37-38

Avatar

Leave a reply