Müzikte başlayan alaturka-alafranga tartışmalarının giderek yoğunlaşması, uzunca bir süre devam edecek olan bir tartışmanın da başlamasına neden olmuştur. Şöyle ki, herşey Atatürk’ün TBMM IV. Dönem Dördüncü toplanma yılının açılışında yaptığı bir konuşmayla başlamıştır. Atatürk konuşmasında Türk gençlerinin güzel sanatların her dalında ilerletilmesinin gerektiğini ama özellikle de müzik sanatına öncelik tanınmasını, önde götürülmesini istemiştir.
Musiki konusunda yapılması gereken değişikliklikten bahsettikten sonra da:

“Bugün dinletmeğe yeltenilen musiki yüz ağartacak değerde olmaktan uzaktır. Bunu açıkça bilmeliyiz” demiş ve şöyle devam etmiştir “Ulusal; ince duyguları, düşünceleri anlatan; yüksek deyişleri, söyleyişleri toplamak, onları bir gün önce, genel son musiki kurallarına göre işlemek gerektir. Ancak; bu güzeyde, Türk ulusal musikisi yükseltilebilir, evrensel musikide yerini alabilir…” 1

ATATÜRK’ÜN SOSYAL VE KÜLTÜREL POLİTİKALARI
SEDA BAYINDIR ULUSKAN

  1. M. Kemal ATATÜRK

    1 Kasım 1934, Dördüncü Dönem Dördüncü Toplanma Yılı açış konuşması

Avatar

Leave a reply