“Artık duramayız. Behemehal ileri gideceğiz. Geriye ise hiç gidemeyiz. Çünkü ileri gitmeye mecburuz. Milletimiz bu noktayı açıkça bilmelidir. Medeniyet öyle bir kuvvetli ateştir ki, ona bigâne olanları yakar ve mahveder”

Mustafa Kemal Atatürk

24 Ağustos 1925’te “Kastamonu’da Bir Konuşma”,

ASD, C. II, s. 216

Avatar

Leave a reply