Anadolu ve Diğer Türk Toplumlarında “Hıdırellez”

0
127

Hıdırellez, Türk Dünyasında kutlanan ilk yaz bayramlarından biridir. Kaynağı çok eskilere dayanır. Bu bayrama Anadolu’da ve Anadolu dışında Türk halkı büyük ilgi gösterir. Birçok gelenek ve görenek bu vesileyle yaşatılır. Dolayısıyla Hıdırellez, Türk toplumunu canlandıran, birlik ve beraberliği pekiştiren bir olgudur.

Alaattin UCA

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Avatar

Leave a reply